Významnější stavební realizace, projekční a realizační dokumentace 
a inženýrská činnost v oboru pozemního stavitelství 
- technické a občanské vybavenosti obcí a podniků 
- a v inženýrském stavitelství 

 1.   Rekonstrukce střechy pro Českou spořitelnu v Ostravě,
ul. Jugoslávská F = 0,7 mil. Kč, objedn.: Česká spořitelna Ostrava
1994 
 2. Rekonstrukce střechy pro Českou spořitelnu v Ostravě,
ul. Čujkova F = 0,8 mil. Kč, objednatel: Česká spořitelna Ostrava
1994
 3. Rekonstrukce střechy Telecomu ve V. Meziříčí -pošta F=4,0 mil.Kč, objednatel: ATIKA - Lysý, V. Meziříčí 1994
 4. Protiradonová izolace a hydroizolace domů a provoz. zařízení ve Valašském Meziříčí pro Buildingcentrum, 12 objektů, 4 mil.Kč 1993-96
 5. Vodní nádrž a pozemní přehrada Veselíčko - projekt a realizace 1996-97
 6. Technická vybavenost pro obec Písek-celoplastová kanalizace
F=2,0 mil. Kč, objednatel: Ingstav Ostrava
1996
 7. Izolace bazénů proti účinkům ropy na Elektrárně v Dětmarovicích F=0,8 mil. Kč 1995 a
2000
 8. Postavení kabelové lávky ve V. Meziříčí F=0,6 mil. Kč,
objednatel: Telecom Ostrava
1996
 9. Izolace zástavby 8 RD proti vodě a radonu - ATIKA V. Meziříčí 1996
 10. Střešní a speciální izolace pro RAKO Rakovník 1997-98
 11. Zemní izolace a plastové konstrukce interiéru pro Fakultní dětskou nemocnici Brno 1998-99
 12. Izolace, rekonstrukce a výstavba SSN ( nemocnice ) Opava 1999-01
 13. Izolace, rekonstrukce a výstavba SSN ( nemocnice ) Opava 1999-01
 14. Kanalizace a ČOV pro obec Písek u Jablunkova - projekt i realizace  
 15. Inženýrská činnost pro rekonstrukci budov Citibank v Praze 2000-01
 16. Dodání a montáž plastových konstrukcí, zejména madel pro výstavbu porodnice v Brně, Technického muzea v Brně, nemocnice v Brně-Bohunicích, nemocnice v Hodoníně a Karlových Varech - jako subdodavatelské práce pro Unistav a.s. a Pozemstav a.s. 2000-01
 17. Výroba a montáž rodinných bazénů a zahradních jezírek - 4ks - Ostravsko 2006-07
 18. Sanace 10-ti panelových domů v Rakovníku 1996-98
 19. Výrobna průmyslových kompostů v Křišťanovicích 2001
 20. Průzkumy a projekty skládkového hospodaření pro TATRA Kopřivnice 2000-07
 21. STKO Bohumín pro MÚ Bohumín - cca 12 000 m2 1992
 22. STKO Písek pro MÚ Jablunkov - cca 17 000 m2 1992
 23. STKO Krmelín pro OÚ Krmelín - cca 25 000 m2 1993-96
 24. 380 ŽB kontejnerů pro ekologické účely -Frygesta Frýdek-Místek 1994-99
 25. Rekonstrukce bazénů koksovny Jan Šverma v Ostravě 1995
 26. Těsnění dosazovacích nádrží ČOV v Karviné 1998-99
 27. ČOV - zemní filtry  2001-03
 28. 240 ŽB kontejnerů pro Fosfa a.s. Břeclav 2003-07
 29. Sanační a rekonstrukční práce pro Vojenské a lázeňské zařízení Měřín 2005-08
 30. Sanační a rekonstrukční práce na objektu Pražského hradu (subdod. VW Wachal a.s.) 2006-08
 31. Rekonstrukce historických objektů MC Dolní Chabry - Praha 2007-08
 32. Sanační a izolační práce na suterénních i nadzemních podlažích domů v Praze - Nymburce 2007-08
 33. Odplynění skládky komunálních odpadů Kopřivnice - Vlčovice 2008
 34. Sanace chladících nádrží pro TATRA, a.s., Kopřivnice 2008
 35.

Drátokamenné opěrné zdi v Šenově

2008

Demoliční stavby prováděné samostatně nebo v kooperaci 
- realizace včetně prováděcích projektů provedené pracovníky firmy.

 

 1.   Demolice chladící věže - cca 1,1 mil.Kč -investor Severomoravské mlékárny Martinov 1992 
 2.   Demolice komínu kotelny likvidované teplárny v Ostravě-Zábřehu
cca 0,8 mil.Kč - investor Zásobování teplem Ostrava
1992 
 3.   Demolice průmyslových hal, kotelny a komínů bývalých Vratimovských papíren, včetně recyklace suti z odpadů
cca 12,8 mil.Kč - investor Hutní montáže Ostrava
1993 
 4.   Demolice provozního zařízení v Bělském lese
cca 6.8 mil.Kč - investor Hutní montáže Ostrava
1994 
 5.   Subdodávkové demoliční práce v nedestrukčním systému CEVAMIT
cca 7 objektů různých investorů - 1,1 mil.Kč
1993-96
 6.   Demolice 3 RD ve Svinově ( po povodni ) - cca 0,9 mil.Kč -investor Magistrát města Ostravy 1998 
 7.   Demolice 5 RD v Hrušově ( po povodni ) - cca 1,6 mil.Kč -investor Magistrát města Ostravy 1999 

 Na spojce 798
739 32  Vratimov
IČO: 11529423
DIČ: CZ475108433

tel./ fax: 596 733 948 
mobil: 602 502 829 
e-mail: dolmen@dolmen.cz