INFORMACE O FIRMĚ - VŠEOBECNĚ   

   Stavitelství Dolmen zahájilo činnost v roce 1990 jako inženýrská, 
projekční a realizační firma v oboru obecného stavitelství. Ve svých 
začátcích byla naše činnost zaměřena na instalaci zemního těsnění 
skládek odpadů. Později jsme své zaměření rozšířili o práci s plasty 
obecně. Hydroizolace plochých střech s užitím termoplastů, těsnění 
spodních částí staveb či dodávky šachtic a potrubí u staveb s vodo-
hospodářským zaměřením. V posledních dvou letech byla tato část 
výrobního programu rozšířena o instalaci plastových madel 
k zábradlím.

   Další část výrobního programu tvoří zateplování staveb včetně 
zhotovení nových fasád kvalitními fasádními systémy.

   Opomenout nelze ani stavby vodohospodářského charakteru. Jsou 
to rekonstrukce a opravy vodních nádrží. Volně na ně navazuje výstavba 
rodinných bazénů a zahradních jezírek.

   Nezanedbatelnou část našeho výrobního programu tvoří zemní 
práce - hutnění hutnícím strojem - a k nim se řadí práce demoliční 
u odstraňování staveb.

   Pro všechny tyto práce máme potřebná oprávnění, kvalifikované 
pracovníky a vybavení stroji, přístroji i mechanismy.

   Souběžně s realizační stavební činností se zabýváme rovněž 
inženýrskou, oponentní normovou činností a projektováním

 Na spojce 798
739 32  Vratimov
IČO: 11529423
DIČ: CZ475108433

tel./ fax: 596 733 948 
mobil: 602 502 829 
e-mail: dolmen@dolmen.cz