EKOLOGICKÝ KONTEJNER KPNO-2000

určený všem původcům a zpracovatelům nebezpečných odpadů

(Stáhněte si propagační leták ve formátu *.zip: ZDE)


Základní technické údaje:
- typ. ozn. KPNO-2000
- užitný objem 2000 l 
- max. hmotnost náplně 3200 kg
- pohot. hmotnost 2200 kg
- rozměry 1540/1540/1255 mm
- obalová skupina PG II dle RID/ADR

Kontejner zajišťuje bezpečnou manipulaci s uloženým
nebezpečným odpadem a jeho způsobilost k používání je dána
platným atestem provedeným podle mezinárodních předpisů
RID/ADR. 

V provozní praxi odpadového hospodářství lze kontejner 
využívat zejména pro tyto aplikace:
- zajištění separovaného sběru nebezpečných odpadů 
u původců včetně jejich bezpečného uložení do doby 
zneškodnění.
- bezpečnou přepravu uložených nebezpečných odpadů po silnici 
a železnici
- dlouhodobé skládkování N odpadů ne řízené skládce
s možností stohování kontejnerů nad sebou
- výstavbu speciálních nádrží a jímek s požadavky na dlouhodobou 
životnost a chemickou odolnost.

 

Kontejner byl oceněn v národní soutěži  "OBAL 1995"


a získal ocenění v mezinárodní soutěži pro obalovou techniku
"WORLDSTAR FOR PACKAGING 1995"

 

 

Chraňte životní prostředí a uložte své odpady
bezpečně do našeho ekologického kontejneru!

 

Popis konstrukce kontejneru:
Kontejner je dvoudílná nádoba tvořená spodním dílem a 
demontovatelným víkem. Kontejner je schválen rovněž pro použití
jako stacionární sběrná nádoba, která může mít náhradní ocelové 
víko s požadovaným počtem vhozů podle požadavků na separaci
ukládaných odpadů. Vnitřní prostor kontejneru může být navíc
opatřen spec. těsněním z folie HDPE nebo PVC pro zajištění 
zvýšené chemické odolnosti. Na zvláštní požadavek lze zajistit
dodávku krycích vík umožňujících pojezd dopravní technikou 
(LIAZ, TATRA).
Celé technické řešení kontejneru je chráněno přihláškou PUV, 
PPV na Úřadu PV Praha.

Přeprava a manipulace s kontejnerem:
Přepravu kontejneru lze zajišťovat běžnými dopravními 
prostředky s platným dopravním povolením. Manipulace je možná
závěsná s použitím dodávaného vahadla nebo vidlicová 
s uchycením pod dno kontejneru. Víko kontejneru lze zvedat 
na lanovém závěsu nebo s použitím manipulačního vahadla.

Odborné reference:
Výrobce může na požádání vážného zájemce o dodávku 
kontejnerů předložit tyto doklady:
- průkazní zkoušky na betonovou směs z ČVÚT Praha, Kloknerův 
ústav - prosinec 94
- ATEST č. IMET 3076 ZE DNE 15.12. 2003
- atesty na vnitřní těsnění kontejneru

Prodejní cena a služby pro odběratele:
Cena kontejneru je závislá od požadavků na provedení
konstrukce (bez těsnění nebo s vnitřním těsněním) a rozsahu
příslušenství (závěsná oka, vahadlo atd.) včetně sjednaných
odborných služeb. Ceny kontejnerů, dodávek příslušenství a 
služeb jsou na samostatném ceníku.


Nabízíme komplexní servis při zneškodňování
nebezpečných odpadů po uložení
do EKOLOGICKÉHO KONTEJNERU KPNO-2000.

 Na spojce 798
739 32  Vratimov
IČO: 11529423
DIČ: CZ475108433

tel./ fax: 596 733 948 
mobil: 602 502 829 
e-mail: dolmen@dolmen.cz